Kommittédirektiv från Statsrådsberedningen

Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan (U 2012:04) Dir. 2013:73

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs nu och uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 28 februari 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition