Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande Dir. 2014:2

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska lämna förslag till åtgärder som främjar äldres hälsa, trygghet och självbestämmande. Svensk vård och omsorg om äldre står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna. Behovet av insatser kan komma att öka väsentligt, vilket förväntas medföra en samhällsekonomisk utmaning. Samtidigt behöver kommuner och landsting utveckla vård- och omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och självbestämmande över den egna tillvaron. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2015.