Hoppa till huvudinnehåll

Immaterialrättens roll i innovationssystemet Dir. 2014:77

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska föreslå hur statens framtida insatser inom det immaterialrättsliga området ska utformas för att på bästa sätt stödja innovation och tillväxt, samt hur insatserna ska finansieras. Utredaren ska:

  • göra en översyn av Patent- och registreringsverkets (PRV) roll i det innovationsfrämjande systemet och hur PRV förhåller sig till statligt finansierade aktörer som främjar innovation,
  • belysa betydelsen av granskningen av immateriella rättigheter i Sverige,
  • analysera hur kompetensen hos PRV bäst kan tas till vara,
  • analysera PRV och föreslå vilka konkreta innovationsfrämjande uppgifter myndigheten ska ha i framtiden samt omfattningen av dessa,
  • analysera och vid behov föreslå förändringar av avgiftssystem för patentansökningar, samt
  • föreslå hur insatserna ska finansieras.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 februari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...