Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Ägarprövningsutredningen Dir. 2014:141

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ägarprövningsutredningen ges förlängd tid till den 31 december 2014. Samtidigt ändrar regeringen dess uppdrag så att utredningen enbart ska lämna förslag i enlighet med direktivens uppdrag om ägar-och ledningsprövning. Detta eftersom regeringen aviserat att fler frågor inom området ska utredas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition