Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir 2016:3

Publicerad

En särskild utredare ska analysera och föreslå styrmedel för att främja återanvändning av produkter och därmed förebygga uppkomsten av avfall. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition