Kommittédirektiv från Näringsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01) Dir. 2020:124

Publicerad

Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2020. Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 september 2019 kommittédirektiv om en EUanpassad lagstiftning om läkemedel för djur (dir. 2019:53). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 30 september 2020. Utredningstiden förlängdes den 2 juli 2020 till den 15 januari 2021 (dir. 2020:72).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition