Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

En äldreomsorgslag Dir. 2020:142

Publicerad

Regeringen uppdrar åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg behöver definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll.

Ladda ner:

Långsiktiga förutsättningar, tydligt uppdrag samt sjukvård och medicinsk kompetens

Utredaren ska överväga och lämna förslag på hur medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten och – om det behövs – inom den kommunala ledningen.

Målet är att få till stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå en äldreomsorgslag som kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nationell omsorgsplan,
  • överväga och vid behov lämna förslag som stärker tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En äldreomsorgslag

    Regeringen uppdrar åt en utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Begreppet äldreomsorg behöver definieras och ges ett tydligare uppdrag och innehåll.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...