Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen En kommission för jämställda livsinkomster Dir. 2021:32

Publicerad

Utredningstiden för kommissionen för jämställda livsinkomster förlängs. Uppdraget ska nu redovisas senast den 7 februari 2022.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 5 mars 2020 kommittédirektiv om kommission för jämställda livsinkomster (dir. 2020:22). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas den 20 december 2021.

Regeringen har nu beslutat om förlängd utredningstid. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 7 februari 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition