Hoppa till huvudinnehåll

En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster Dir. 2021:77

Publicerad

Ladda ner:

En särskild utredare ska utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen är att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att förhindra oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön,
  • analysera och vid behov föreslå lämpliga och effektiva sanktioner för att förhindra att sådana farkoster medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön,
  • analysera och vid behov föreslå hur en effektiv och ändamålsenlig tillsyn och kontroll av regelverket kan uppnås och under detta arbete
    särskilt beakta myndigheters befintliga befogenheter och behov, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ändrade regler för vattenskotrar

    Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...