Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ändrade regler för vattenskotrar SOU 2022:49

Publicerad

Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag omfattade följande huvudfrågor:

  • Analys av hur användningen av vattenskotrar och andra vatten-farkoster med liknande störningsbild bör regleras i syfte att för-hindra oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
  • Analys av och vid behov förslag om lämpliga och effektiva sank-tioner för att förhindra att sådana farkoster medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
  • Analys av och vid behov förslag om hur en effektiv och ändamåls-enlig tillsyn och kontroll av regelverket kan uppnås och under detta arbete särskilt beakta myndigheters befintliga befogenheter och behov.

I uppdraget låg att ta hänsyn till myndigheters och organisationers behov att använda de aktuella farkosterna i samhällsviktig verksamhet, och att förslagen ska vara så teknik- och farkostneutrala som möjligt. 

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ändrade regler för vattenskotrar

    Utredningens uppdrag har varit att se över hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...