Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

En ny förköpslag Dir. 2022:48

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp.

Ladda ner:

Syftet med den nya lagen är att underlätta för kommunerna att föra en mer aktiv och långsiktig markpolitik.

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för förvärv av s.k.
  nyckelfastigheter,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för samhällsomvandling till
  följd av större företagsetableringar och företagsexpansioner,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för det civila försvarets
  återuppbyggnad och utveckling,
 • föreslå en förköpsgrund som underlättar för markåtkomst till
  samhällsviktiga klimatanpassningsåtgärder,
 • föreslå en förköpsgrund för att minska och motverka segregation,
 • föreslå hur den nya lagen bör utformas för att underlätta för
  informationsinhämtning om fastighetsmarknaden och ta tillvara på de möjligheter som en digital plan- och byggprocess ger, samtidigt som behovet av informationssäkerhet tillgodoses, och
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 7 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

 • Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny förköpslag

  Regeringen beslutade den 2 juni 2022 kommittédirektiven En ny förköpslag (dir. 2022:48). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 7 december 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 17 maj 2023 ändrades uppdraget och utredningstiden förlängdes till den 1 april 2024 (dir. 2023:67). Utredningstiden förlängs nu igen. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 juni 2024.

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny förköpslag (Fi 2022:07)

  Regeringen beslutade den 2 juni 2022 kommittédirektiven En ny förköpslag (dir. 2022:48). Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2024.

 • En ny förköpslag

  En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny lag som ger en kommun rätt att under vissa förutsättningar träda in i köparens ställe vid förvärv av fast egendom, s.k. förköp.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...