Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

Tilläggsdirektiv till En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille Dir. 2023:54

Publicerad

Utredningstiden för uppdraget förlängs. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 maj 2023. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2023.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 24 februari 2022 kommittédirektiv för en särskild
utredare med uppdrag att granska verksamheten i Sverige som gäller
legaliseringar av dokument som ska presenteras för utländska myndigheter,
olika former av intyganden som utfärdas på svenska utlandsmyndigheter och apostille som i dag utfärdas av notarius publicus (dir. 2022:9).

Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 31 maj 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 juli 2023.