Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Ett modernare regelverk för legaliseringar, apostille och andra former av intyganden SOU 2023:42

Publicerad

Betänkande av utredningen En mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att granska Regeringskansliets verksamhet med att utfärda legaliseringar av dokument som ska presenteras för utländska myndigheter. Uppdraget har också omfattat att granska utlandsmyndigheternas legaliserings-och intygsverksamhet och notarius publicus verksamhet med att utfärda apostille.

Utredningens syfte har varit att ta fram förslag på hur verksamheterna kring legaliseringar, andra typer av intyganden på utlandsmyndigheter och vissa aspekter beträffande apostille kan bedrivas på ett mer rättssäkert, enhetligt och effektivt sätt. Överväganden om digitalisering har varit en central del av utredningsuppdraget.

Beställ tryckta exemplar