Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Fler vägar till att äga sitt boende Dir. 2023:62

Publicerad

En särskild utredare ska överväga en utvidgning av systemet med ägar­lägen­heter och införandet av en lag­reglerad modell för hyrköp av bostäder. Syftet är att göra det möjligt för fler människor att äga sitt boende och att öka mång­falden av boende­former i Sverige.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • föreslå de åtgärder som behövs för att befintliga hyres­lägenheter i fler­bostadshus ska kunna omvandlas till ägar­lägenheter,
  • analysera och ta ställning till hur ett tryggt regel­system för hyrköp av bostäder bör utformas, och
  • lämna nödvändiga författnings­förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2024.