Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Ersättningsregler med brottsoffret i fokus Dir. 2023:94

Publicerad

I syfte att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott ska en särskild utredare se över reglerna om brottsskadeersättning. Utredaren ska också se över reglerna om frihetsbe­rövades rätt till ersättning i syfte att åstadkomma en mer rimlig ordning för ersättning till frihetsberöva­de. För att stärka föräldraansvaret ska utredaren även se över reglerna om vårdnadshavares skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat ta ställning till om

  • brottsoffer ska ha rätt till brottsskadeersättning redan när en dom på skadestånd får laga kraft,
  • reglerna om förbud mot utmätning av skadestånd ska ändras för att i större utsträckning möjliggöra utmätning till förmån för brottsoffer,
  • rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap ska stärkas,
  • vårdnadshavares skadeståndsansvar för skador som deras barn orsakar genom brott ska skärpas, och
  • rätten till frihetsberövandeersättning ska begränsas.

Utredaren ska föreslå de författningsändringar som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2025.

Laddar...