Tilläggsdirektiv till Miljöstraffrättsutredningen (M 2022:04)

Publicerad

Regeringen beslutade den 16 juni 2022 kommittédirektiv om en skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrottsbekämpning (dir. 2022:69). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 21 december 2023. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 20 december 2024.

Ladda ner:

Utredaren ska nu även bl.a.

  • bedöma om, och oavsett ställningstagande i sak, lämna förslag som
    möjliggör att sanktionsavgifter kan påföras för mindre allvarliga överträdelser av miljölagstiftningen samtidigt som allvarligare överträdelser av samma regler är kriminaliserade, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.