Kommittédirektiv från Utrikesdepartementet

En modern exportkontroll av krigsmateriel i ljuset av ett svenskt Natomedlemskap Dir. 2023:161

Publicerad

En särskild utredare ska se över regelverket för tillverkning, tillhandahållande och utförsel av krigsmateriel, inklusive riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan, i ljuset av ett svenskt medlemskap i Nato och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Utredaren ska även se över vissa andra frågor för att regelverket för exportkontroll av krigsmateriel ska vara modernt, effektivt och ändamålsenligt.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

 • analysera riktlinjerna för utförsel och annan utlandssamverkan i ljuset av
  ett svenskt Natomedlemskap och lämna förslag på förändringar
 • föreslå en ändamålsenlig reglering för underleverantörer till svensk
  försvarsindustri
 • analysera svensk försvarsindustris förutsättningar att ingå
  materielsamarbeten på likvärdiga villkor och vid behov lämna förslag på
  förändringar av regelverket
 • analysera och lämna ytterliga förslag som säkerställer ett moderniserat,
  effektivt och ändamålsenligt regelverk för krigsmateriel
 • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.