Hoppa till huvudinnehåll

En moderniserad jaktlagstiftning Dir. 2024:11

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen på jaktområdet. Syftet med översynen är att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för långsiktigt hållbar jakt och viltvård, dels ett förbättrat genomförande av EU-rättsliga regler på jaktområdet och ett säkerställande av att genomförandet inte avser andra arter än dem som omfattas av EU-reglerna.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • utarbeta förslag till en ny jaktlag och en ny jaktförordning
  • förbättra genomförandet i svensk rätt av EU:s regelverk på jaktområdet
  • ta ställning till om den straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen behöver ändras
  • ta ställning till om regleringen av överklagbarhet av beslut behöver ändras
  • lämna nödvändiga författningsförslag som är förenliga med Sveriges EU-rättsliga åtaganden och annan internationell rätt.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

Laddar...