Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen vill modernisera jaktlagstiftningen

Publicerad

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om lagstiftningen på jaktområdet. Syftet är att kunna skapa en modern lagstiftning för långsiktigt hållbar jakt och viltvård som är enkel att tillämpa.

– Nuvarande jaktlagstiftning från 1987 är svårtillgänglig och systematiken är till viss del otydlig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen och jag ser fram emot förslag som kan underlätta för ansvarsfulla jägare att bedriva jakt, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Syftet med översynen är att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för långsiktigt hållbar jakt och viltvård, dels ett förbättrat genomförande av EU-rättsliga regler på jaktområdet och säkerställa att genomförandet inte avser andra arter än dem som omfattas av EU-reglerna.

Utredaren ska bland annat ta fram förslag på en ny jaktlag och en ny jaktförordning samt ta ställning till om den straffrättsliga regleringen i jaktlagstiftningen och regleringen av överklagbarhet av beslut behöver ändras.

Utredaren ska även föreslå hur möjligheterna till jakt på allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon kan förenklas samt analysera om ytterligare reglering behövs mot så kallat jaktsabotage, det vill säga när jakträttsinnehavare på olika sätt hindras att utöva sin jakträtt.

– Det är viktigt att jakt kan genomföras utan störningar. Därför vill regeringen inhämta faktaunderlag om förekomsten av jaktsabotage och se om befintlig lagstiftning behöver ändras för att motverka att jägare får jakten saboterad, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Till särskild utredare har regeringen utsett Mats Wiberg som sedan 2018 är rättschef och chef för Ledningsstöd på Statens fastighetsverk. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2025.

I juli förra året tillsatte regeringen en utredning som ska lämna förslag om en ny jakt- och viltvårdsmyndighet som ska ansvara för viltförvaltningen på nationell nivå. 

Presskontakt

Mattias Svensson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-110 51 67
e-post till Mattias Svensson
Laddar...