Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ändrade regler om auktorisation av bevakningsföretag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslår regeringen vissa ändringar i lagen om bevakningsföretag. Definitionen av bevakningsföretag ändras så att den uttryckligen omfattar den som yrkesmässigt åtar sig att för annans räkning bevaka sedlar, mynt eller annan egendom i samband med transport. Ett beslut om auktorisation av ett bevaknings- eller utbildningsföretag ska inte som hittills vara generellt utan särskilt ange vilket eller vilka slag av verksamheter som företaget får bedriva (s.k. differentierad auktorisation). Om ett bevaknings- eller utbildningsföretag har sökt och fått tillstånd att bedriva viss verksamhet, ska det krävas ett nytt auktorisationsbeslut för att verksamheten ska få utvidgas till annan verksamhet. Utöver vad som gäller i dag ska auktorisation kunna beviljas endast om det kan antas att verksamheten kommer att uppfylla de särskilda krav som ställs på sådan verksamhet som företaget avser att bedriva. Föreskrifter med krav för olika verksamheter får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Den möjlighet som finns i dag att anlita personal i bevakningsföretag, trots att länsstyrelsens kontroll av bl.a. laglydnad och medborgerlig pålitlighet inte har slutförts, tas bort. Auktoriserade bevaknings- och utbildningsföretag måste före utgången av juni 2007 ge in en ny ansökan om auktorisation. En sådan ansökan ska prövas enligt de nya bestämmelserna. Lagändringarna ska enligt förslaget träda i kraft den 1 juli 2006.
Laddar...