Hoppa till huvudinnehåll

Tillsyn över hundar och katter

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen skall ersätta lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jakt-lagen (1987:259). Förslaget syftar till att förstärka skyddet mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar. En proposition lämnades över till riksdagen den 20 juni 2007. Lagen började gälla den 1 januari 2008.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...