Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Barnpornografibrottet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag som syftar till att åstadkomma en effektivare bekämpning av barnpornografibrott.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)