SIS II - en andra generation av Schengens informationssystem

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag till lagändringar med anledning av ett rådsbeslut och två EG-förordningar om inrättandet av en andra generation av Schengens informationssystem (SIS II). Rådsbeslutet gäller inom tredjepelarområdet (polissamarbete och straffrättsligt samarbete) medan förordningarna reglerar frågor inom den första pelaren (gränskontroll och immigrationskontroll).

Lagstiftningskedjan