Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Fiskevårdsområden

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen görs en översyn av lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.