Lagrådsremiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Lagrådsremiss

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Lagen ska tillämpas i den verksamhet hos IFAU som avser att främja, stödja och genom forskning genomföra studier, uppföljningar och utvärderingar. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om berättigade ändamål för personuppgiftsbehandlingen, vilka personuppgifter som får behandlas och hur uppgifterna får behandlas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.