Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen behandlas följande frågor

  • sänkt bolagsskatt
  • sänkt expansionsfondsskatt
  • förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter
  • framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel
  • slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter
  • ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för nya bilar med bättre miljöegenskaper

Om förslagen i lagrådsremissen kommer att presenteras i budgetproposition för 2013 beror på reformutrymmet och de prioriteringar som regeringen gör med hänsyn till det ekonomiska läget och finansieringsbehoven.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition