Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Beskattning av etanolbränsle

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en lagändring för att säkerställa att det av bestämmelserna i lagen (1994:1564) om alkoholskatt tydligt framgår att alkoholskatt inte ska betalas för etanolbränslen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2013 men ska tillämpas från och med den 1 juni 2013.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...