Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att ytterligare underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga föreslås i lagrådsremissen att nedsättningen av socialavgifterna, inklusive den allmänna löneavgiften, för unga förändras. För personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år sänks avgifterna så att bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas. För personer som vid årets ingång har fyllt 25 år slopas nedsättningen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...