Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Fler tillval för hyresgäster

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen vill att hyresgäster ska få en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden. Regeringen föreslår därför en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard.

Utgångspunkten är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende. Det kan avse till exempel lägenhetens utrustning eller dess underhåll. Efter tio år ska den överenskomna ersättningen ingå i den vanliga prövningen av vad som är skälig hyra för lägenheten. Detta ska leda till att hyresvärdar i större utsträckning erbjuder hyresgäster möjligheter att anpassa lägenheten efter behov och smak.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att skyddet för hyresgäster som vill delta i ombildning till bostadsrätt stärks genom ett krav på att en bostadsrättsförening som förvärvar ett hyreshus ska informera samtliga hyresgäster i huset.

De lagändringar som behövs föreslås träda i kraft den 1 maj 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tillval i hyresrätt

    I februari 2008 fick en särskild utredare uppdrag att överväga hur möjligheterna för hyresgäster att göra olika tillval och frånval i hyresrätt skulle kunna förbättras. I uppdraget ingick att beakta de förslag som lämnades av Hyressättningsutredningen (SOU 2004:91).

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Fler tillval för hyresgäster

    Regeringen föreslår en ny modell för avtal mellan hyresgäster och hyresvärdar om lägenhetens standard. Förslaget ska bidra till att hyresgäster får en större valfrihet i fråga om utformningen av den egna bostaden.