Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Bidrag för glasögon till barn och unga

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hälso- och sjukvårdslagen ändras så att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och att regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget.

Ladda ner:

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2016. Bestämmelsen i den nya lydelsen tillämpas dock från den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bidrag för glasögon till barn och unga

    Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hälso- och sjukvårdslagen ändras så att landstinget ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och att regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget.

Proposition (1 st)