Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletteringar av RUT-avdraget

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en komplettering av RUT-avdraget med en skattereduktion för vissa trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition