Lagrådsremiss från Miljödepartementet

Elcertifikatssystemet – några frågor inom kontrollstation 2017 M2017/00561/R

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Ändringarna innebär att kvoterna för beräkning av kvotplikten, som i dag finns i lagen, ska flyttas till förordningen (2011:1480) om elcertifikat och att värden för de terawattimmar som ska användas för beräkning av kvoterna ska anges i lagen. Lagförslaget innehåller inte de värdena, eftersom det nya mål för elcertifikatssystemet som tagits fram genom en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna inte behandlas i remissen. Planeringen är att ramöverenskommelsens mål och värden för terawattimmarna ska presenteras i den proposition som utarbetas efter Lagrådets granskning av lagrådsremissen. I lagrådsremissen föreslås bestämmelser som anger vilka ändringar av kvoterna, så kallade tekniska justeringar, som får göras och hur sådana justeringar ska göras. I remissen finns även förslag som innebär förändringar i kvotplikten för vissa leveranser av el bland annat till laddstationer för fordon. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Elcertifikatssystemet – några frågor inom kontrollstation 2017

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Ändringarna innebär att kvoterna för beräkning av kvotplikten, som i dag finns i lagen, ska flyttas till förordningen (2011:1480) om elcertifikat och att värden för de terawattimmar som ska användas för beräkning av kvoterna ska anges i lagen. Lagförslaget innehåller inte de värdena, eftersom det nya mål för elcertifikatssystemet som tagits fram genom en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna inte behandlas i remissen. Planeringen är att ramöverenskommelsens mål och värden för terawattimmarna ska presenteras i den proposition som utarbetas efter Lagrådets granskning av lagrådsremissen. I lagrådsremissen föreslås bestämmelser som anger vilka ändringar av kvoterna, så kallade tekniska justeringar, som får göras och hur sådana justeringar ska göras. I remissen finns även förslag som innebär förändringar i kvotplikten för vissa leveranser av el bland annat till laddstationer för fordon. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Proposition