Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att mervärdesskatten på förevisning av
naturområden sänks från 25 procent till 6 procent. Förslaget föreslås
träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse