Lagrådsremiss från Finansdepartementet

BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Ladda ner:

Ändringarna föreslås träda i kraft den 22 november 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

    I lagrådsremissen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Proposition (1 st)

  • BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

    I propositionen föreslås att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex (KPI), även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med två procentenheter till förändringen i KPI.

Riksdagsbeslut