Lagrådsremiss från Näringsdepartementet

Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.

Ladda ner:

När det gäller rapporter som upprättas hos Sjöfartsverket och som rör
den egna sjö- och flygräddningsverksamheten gäller alltså sekretessen
för uppgifterna när de finns hos Transportstyrelsen som hanterar rapporteringssystemet. Däremot gäller inte sekretessen hos Sjöfartsverket.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

    I lagrådsremissen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.

Proposition (1 st)

  • Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

    I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om sekretess hos vissa myndigheter för uppgifter i händelserapporter inom luftfarten som lämnas enligt krav i luftfartslagen (2010:500) ska gälla även hos Sjöfartsverket. Det föreslås vidare att sekretessen, som i dag gäller endast för rapporter som lämnas med stöd av luftfartslagen, även ska gälla för rapporter som lämnas om kraven finns i en bindande EU-rättsakt.