Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Direktåtkomst för Försäkringskassan i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd

Publicerad

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta om uppgifterna behövs i ett ärende om en bidragsskyldig förälders betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.