Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En effektivare flytträtt av försäkringssparande

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att återköpa och överföra (flytta) livförsäkringar.

Ladda ner:

I syfte att effektivisera den lagstadgade flytträtten föreslås tydligare
regler i försäkringsrörelselagen om vilka kostnader försäkringsföretag ska få beakta när de fastställer avgifter vid återköp och flytt. Det förtydligas att avgiften får avse försäkringsföretagets direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller flyttar, beräknade för försäkringar av samma slag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1)

Laddar...