Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Åtgärder med anledning av coronaviruset

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en möjlighet till anstånd med inbetalning av
skatter och avgifter i vissa fall. Åtgärden syftar till att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag i följderna av utbrottet av det nya coronaviruset och åtgärderna för att begränsa smittspridningen. Förslaget innebär att anstånd kan beviljas efter ansökan med inbetalningen av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt, avseende högst tre månader vardera under tidsperioden januari–september 2020. Anståndet kan som längst gälla i ett år.

Det föreslås också att statens andel av kostnaderna för stöd vid
korttidsarbete tillfälligt ska förstärkas samt ändrade ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser till lagförslaget i lagrådsremissen Ett mer
konkurrenskraftigt stöd vid korttidsarbete.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)