Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Publicerad

Lagrådsremissen innehåller förslag om ändring i minerallagen (1991:45) med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 och dess påverkan på gruvnäringen.

Ladda ner:

Ändringen innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 juli 2020 och som tidigare har förlängts genom att det visats att det finns synnerliga skäl för förlängning ska förlängas med ett år.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...