Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas efter godkännande av Tillväxtverket för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Ladda ner:

Det föreslås även att stödet under denna period ska vara förstärkt genom att staten tar en större andel av kostnaderna och att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs under perioden 1 januari–31 mars 2021. Lagrådsremissen innehåller också förslag på ytterligare åtgärder för att förstärka kontrollen av stödet. Det föreslås vidare att det särskilt regleras att arbetsgivare som lämnar vinstutdelning eller gör andra värdeöverföringar inte har rätt till stöd vid korttidsarbete.

Förslagen medför att det införs en ny tillfällig lag om stöd vid korttidsarbete i vissa fall som ska träda i kraft den 15 februari 2021 och upphöra att gälla vid utgången av juni 2021. Förslagen medför även ändringar i lagen om stöd vid korttidsarbete som ska träda i kraft den 15 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

    I promemorian föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas den 1 december 2020–30 juni 2021 trots bestämmelserna om stödperiodens längd och karenstid i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

    I lagrådsremissen föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas efter godkännande av Tillväxtverket för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Proposition

Laddar...