Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall Fi2020/04742

Publicerad

I promemorian föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas den 1 december 2020–30 juni 2021 trots bestämmelserna om stödperiodens längd och karenstid i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ladda ner:

Det föreslås även att stödet under denna period ska vara förstärkt genom att staten tar en större andel av kostnaderna. Promemorian innehåller också förslag på ytterligare åtgärder för att förstärka kontrollen av stödet samt att Tillväxtverkets beslut ska gälla omedelbart. Det föreslås vidare att möjligheten till vinstutdelning och andra värdeöverföringar i samband med stöd vid korttidsarbete regleras särskilt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 15 februari 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

    I promemorian föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas den 1 december 2020–30 juni 2021 trots bestämmelserna om stödperiodens längd och karenstid i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

    I lagrådsremissen föreslås att stöd vid korttidsarbete kan lämnas efter godkännande av Tillväxtverket för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020–30 juni 2021.

Proposition

Laddar...