Lagrådsremiss från Socialdepartementet

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Publicerad

Regeringen föreslår nya bestämmelser i socialtjänstlagen. Bestämmelserna kräver att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Detta om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Ladda ner:

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser genomförs.

Regeringen föreslår att kravet träder i kraft den 1 juli 2022. Regeringen föreslår också att det från den 1 juli 2023 ska krävas att den som utses till fast omsorgskontakt ska vara undersköterska.