Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Socialdepartementet

Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

Ladda ner:

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla krav på till-gänglighet.

De produkter som omfattas är:

 • datormaskinvarusystem med generella användningsområden,
 • terminalutrustning med interaktiv datorkapacitet som används vid elektronisk kommunikation eller för åtkomst till audiovisuella medietjänster,
 • läsplattor och
 • självbetjäningsautomater.

De tjänster som omfattas är:

 • tjänster som tillhandahålls konsumenter och avser elektroniska kommunikationstjänster,
 • e-handelstjänster,
 • banktjänster,
 • e-böcker,
 • tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster samt
 • vissa passagerartransporttjänster.

Lagen innehåller bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Bort med hinder och öka tillgängligheten

Förslaget ska röja undan hinder på den inre marknaden och öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  En särskild utredare ska ta ställning till hur tillgänglighetsdirektivet ska genomföras i Sverige. Utredaren ska analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämna nödvändiga författningsförslag. Till särskild utredare har regeringen utsett Magnus Larsson, generaldirektör för Myndigheten för tillgängliga medier.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Tillgänglighetsdirektivet

  Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet har analyserat hur svensk rätt förhåller sig till direktivet och lämnat nödvändiga författningsförslag.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  Regeringen föreslår en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, det så kallade tillgänglighetsdirektivet.

Proposition (1 st)

 • Genomförande av tillgänglighetsdirektivet

  I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

Laddar...