Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet KN2023/02953

Publicerad

I denna lagrådsremiss lämnas lagförslag som syftar till att göra det möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år för utförande av arbeten för vattenverksamhet. Bestämmelsen föreslås begränsas till sådana arbeten som utgör ett led i en verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhälls-intresse och av särskilda skäl inte kan slutföras inom tio år.

Ladda ner:

Om arbetstiden bestäms till mer än tjugo år föreslås det att villkoren för återstående arbeten ska omprövas vart tjugonde år, i syfte att säkerställa att villkoren är aktuella om förändrade förhållanden inträffat eller ytterligare kunskap har tillförts ett mål eller ärende.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.