Hoppa till huvudinnehåll

Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att kravet på aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder – dvs. det allmänna kravet att planera och utföra åtgärderna med aktsamhet – ska komma till tydligt uttryck i plan- och bygglagen. Vad som krävs för att uppfylla aktsamhetskravet ska framgå av föreskrifter som meddelas med stöd av ett bemyndigande i lagen.

Ladda ner:

Kravet, som preciseras i Boverkets byggregler, syftar till att begränsa risken för skada på person och egendom eller att det uppstår obehag för bl.a. kvarboende och när-boende i samband med bygg-, rivnings- och markåtgärder.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Laddar...