Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Prop. 2002/03:132

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna proposition lämnas förslag till utformning av en permanent finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Finansiell samordning föreslås kunna ske frivilligt mellan en försäkringskassa, ett landsting, en länsarbetsnämnd samt en eller flera kommuner. Därigenom skall en effektiv resursanvändning underlättas. Målgruppen för den föreslagna finansiella samordningen utgörs av människor som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. De åtgärder som får finansieras genom den finansiella samordningen skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.
Laddar...