Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg Prop. 2010/11:10

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll med tillhörande skriftväxling om ändring av 1996 års skatteavtal med Luxemburg. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om ändring i lagen (1996:1510) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg.

Ändringarna av avtalet innebär utökade möjligheter för Sverige och Luxemburg att utbyta information i skatteärenden i enlighet med OECD:s standard. Denna internationellt accepterade standard innebär bl.a. att information ska kunna inhämtas och lämnas ut på begäran, utan hinder av banksekretess eller sekretess rörande ägarförhållanden. Ändringarna utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Protokollet och skriftväxlingen undertecknades den 7 september 2010. De nya bestämmelserna i avtalet avses bli tillämpliga på beskattningsperioder som börjar den 1 januari 2010 eller senare.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

------------------------------------------------------

Riksdagen godkände ändring i avtalet den 17 november 2010.

Länk till riksdagsbeslutet finns i högerspalten.

Laddar...