Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Liberia Prop. 2013/14:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden och antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
__________________________________________________________________________
Riksdagen fattade den 8 maj 2014 beslut om propositionen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...