Hushållning med havsområden Prop. 2013/14:186

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås nya bestämmelser om hushållningen med havsområden. Bestämmelserna avser en samlad havsförvaltning i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. För hushållningen med havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska regeringen besluta om vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk på användningen av områdena.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014.