Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program Prop. 2014/15:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen vill genom förslagen få rätt att bestämma att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ska kunna vara fortsatt skyddad även om han eller hon stängs av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program genom Arbetsförmedlingen har i regel rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Den 1 mars 2015 börjar ett nytt åtgärdssystem gälla inom aktivitetsstöd och utvecklingsersättning som innebär att en programdeltagare kan varnas eller stängas av från sådan ersättning. Åtgärdssystemet motsvarar i huvudsak vad som redan gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. Att stängas av från aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan få till följd att programdeltagaren förlorar ett eventuellt SGI-skydd. Regeringen anser att ett förlorat SGI-skydd i vissa situationer kan bli en alltför långtgående och oproportionerlig konsekvens.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2015 men tillämpas för tid från och med den 1 mars 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...